Promocije

Ljekarne Joukhadar

Dani Dietpharma, dupli pečati

akcija

od 10. kolovoza do 12. kolovoza 2020. godine

Dani Dietpharma, dupli pečati na kartici 4+1. Umjesto jednog pečata za kupnju jednog proizvoda ostvaruje se pravo na dva pečata.